סוגי מפות אתר

אם להעלות מפת אתר XML או להשתמש במפת אתר HTML ?

השאלה הנשאלת לעיתים תכופות על ידי מתחילים היא האם להשתמש במפת אתר HTML ?
או להעלות מפת XML לכלי מנהל האתרים של גוגל ?

מאט קאטס מסביר שגוגל אוהב מאוד את שניהם, כי שניהם עוזרים לגוגל להגיע ולהכיר יותר דפים
באתר שלך. אנחנו מוסיפים כי יש משמעות לשני סוגי מפות האתר ולכן תמיד חשוב להקפיד ולהעלות
את שני הסוגים.